പെര്‍മിറ്റ്: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

By Admin

ഒരു വാഹനം ടാക്സിയായി രജിസ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിരവധി നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്.അവയില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പെര്‍മിറ്റ്.

പൊതുആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാഹനങ്ങളെയാണ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന് പറയുന്നത്. മഞ്ഞപ്രതലത്തില്‍ കറുപ്പ് അക്ഷരത്തില്‍ വാഹനത്തിന്റെ മുന്‍പിലും വശങ്ങളിലും ഇരുഭാഗത്തും നമ്പര്‍ എഴുതണം എന്ന നിബന്ധനയുള്ള ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്‍ പൊതുവെ ടാക്സി എന്ന ഓമനപ്പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.ഒരു വാഹനം ടാക്സിയായി രജിസ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിരവധി നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാണ്. അവയില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പെര്‍മിറ്റ്.
ഒരു ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും അടങ്ങുന്ന രേഖയാണ് പക്കാ പെര്‍മിറ്റ്.

അഞ്ച് വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള ഈ പക്കാ പെര്‍മിറ്റില്‍ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍, വാഹനത്തിന്റെ കൈവശാവകാശമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേര് മേല്‍വിലാസം, വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂട്ട്സ്, ഏരിയ ( ഓള്‍ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഓള്‍ കേരള, ഓള്‍ ഇന്ത്യ) കയറ്റാവുന്ന ഭാരം/ ആളുകളുടെ എണ്ണം, കയറ്റുന്ന ചരക്കിന്റെ തരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്കാ പെര്‍മിറ്റിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നമുറയ്ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കി എടുക്കാവുന്നതും പുതുക്കാതെ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതായ വാഹനങ്ങള്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഇല്ലാത്തതായി (ഒരു ദിവസം ആണെങ്കില്‍ പോലും) കണക്കാക്കുന്നതും തന്‍മൂലം പെര്‍മിറ്റ് വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല എന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമം 1988 ലെ സെക്ഷന്‍ 66 നു കീഴില്‍ കേരളാ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമം 144 ഉള്ള ഫോമുകള്‍ പ്രകാരമാണ് പെര്‍മിറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത്.പക്കാ പെര്‍മിറ്റില്‍ പറയുന്ന ഏരിയകളില്‍ അല്ലാതെയോ, അധികഭാരമോ, അധികം ആളുകളേയോ കറ്റിക്കൊണ്ടുപോ
കുന്നത് പെര്‍മിറ്റ് വയലേഷന്‍ ആയി കണക്കാക്കുന്നതും തന്‍മൂലം അപ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തതുമാണ്.

സ്പെഷ്യല്‍ പെര്‍മിറ്റ്
പക്കാ പെര്‍മിറ്റ് ഉള്ള കേരളത്തില്‍ രജിസ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പെര്‍മിറ്റാണിത്. ഏഴു ദിവസം, 30 ദിവസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദിവസ പരിധിയില്‍ ആണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. രജിസ്ററിംഗ് അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നോ ബോര്‍ഡര്‍ ചെക്ക്പോസ്റുകളില്‍ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം പെര്‍മിറ്റുകള്‍ക്ക് 250 രൂപയാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യല്‍ പെര്‍മിറ്റ് എടുത്ത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടാക്സ് അതാത് ചെക്ക്പോസ്റുകളില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സ്പെഷ്യല്‍ പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വാഹനത്തിന്റെ ഒറിജിനല്‍ രേഖകള്‍ ചെക്ക്പോസ്റുകളില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. (ശ്രദ്ധിക്കുക: അന്യസംസ്ഥാന യാത്രകള്‍ യഥാര്‍ഥ രേഖകള്‍ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം ധാരാളം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്)

താല്‍ക്കാലിക പെര്‍മിറ്റ്
അന്യസംസ്ഥാന ചരക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കാവുന്ന പെര്‍മിറ്റ് ആണിത്. 7-30 ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം പെര്‍മിറ്റുകള്‍ക്ക് പുറമെ വാഹനങ്ങളില്‍ കയറ്റാവുന്ന ഭാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള റോഡ് ടാക്സും പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കാവുന്ന ബോര്‍ഡര്‍ ചെക്ക് പോസ്റുകളില്‍ അടക്കേണ്ടതാണ്.

എക്സ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് പെര്‍മിറ്റ്
അന്യസംസ്ഥാന യാത്രാ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തിനകത്ത് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിന് കേരളാ ചെക്ക്പോസ്റുകളില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന പെര്‍മിറ്റാണിത്. പെര്‍മിറ്റ് ഫീയും സെക്ഷന്‍ കപ്പാസിറ്റിക് അനുസൃതമായി ടാക്സും നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

ഓള്‍ ഇന്ത്യ പെര്‍മിറ്റ്
ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പെര്‍മിറ്റാണിത്. അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അഞ്ച് വര്‍ഷ പക്കാ പെര്‍മിറ്റിന്റെ കൂടെ ഫോം 47 ല്‍ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് ഹൈവേസ് നല്‍കുന്ന ഓതറൈസേഷന്‍
(ഒരു വര്‍ഷം വാലിഡിറ്റി) ഉള്ള ചരക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റു പെര്‍മിറ്റുകളോ ടാക്സോ ഒടുക്കാതെ സര്‍വീസ് നടത്താവുന്നതാണ്. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 15000 രൂപയാണ് ഒടുക്കേണ്ടത്.
അതാത് സ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടേഷന്‍ അതോറിറ്റി നല്‍കുന്ന യാത്രാ വാഹനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഓതറൈസേഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ യാത്രചെയ്യേണ്ടുന്നതിന് എസ്പി പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും അതാത് സ്റേറ്റിലെ ടാക്സ് ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഒരേ ഇന്ത്യ എന്നെല്ലാം പറയുമെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അന്യസംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കേണ്ടിവരുന്ന യാതനകള്‍ പുറംലോകം അറിയാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

PERMIT EXEMPTED VEHICLE
ആംബുലന്‍സ്, ഫയര്‍ ഫോഴ്സ്, മൊത്തം 3000 കിലോ ഗ്രോമിലധികം ഭാരമുള്ള വാഹനങ്ങള്‍, റിപ്പയറിനായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍, എ
മര്‍ജന്‍സി രോഗികളെക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് ആവശ്യം ഇല്ല.

TRANSFER OF PERMIT
ഒരു വാഹനം മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോള്‍ ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരം പെര്‍മിറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

 

Related Articles

Write a Comment

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 7 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:

Photo Gallery

   
  1. Rony Jacob: Hello Sir, I am Rony Jacob f...
  2. Manu Suresh: I would like to subscribe over...
  3. garmin 1490t GPS problems: Thanks for your article I genu...
  4. moncler femme: Wow that was odd. I just wrote...
  5. enfockice: Countertops convection ovens w...

Subscribe

Enter your email to receive updates:

Copyright © 2010 Overtakeonline.in. All rights reserved.